Problemen bij de dierenarts
Er is een nieuw boek verschenen waarin alle uitspraken van het veterinair tuchtrecht in zijn opgenomen. Het biedt een overzichtelijke opsomming van alle normen en waarden die door de dierenarts nageleefd moeten worden.
Jurist en dierenarts Ton Vendrig heeft een uitgebreid studie gedaan naar het veterinair tuchtrecht. Hij heeft de verschillende situaties gerangschikt in een overzichtelijk boekwerk. Daar is ook in te lezen hoe de klacht behandeling in zijn werk gaat. Aangegeven wordt hoe de eigenaar/houder van het dier als klager en de dierenarts als beklaagde daarmee om moeten gaan. Het is belangrijk ieders rechten en plichten te kennen. Dit alles is terug te vinden in het boek "Juridisch perspectief van de dierenarts".
Het boek bespreekt tevens de aansprakelijkheid van de fokker bij het optreden van erfelijke gebreken. Thans is dit een actueel onderwerp door een recente uitspraak van de kantonrechter. Een fokker moet 5000 euro betalen vanwege schade en smartengeld bij het verlies van haar hond. De hond had onoverkomelijke epilepsie welke erfelijk bleek te zijn.
Als er problemen bij de behandeling van het huisdier zijn, bestaat er mogelijkheid om een klacht tegen de dierenarts in te dienen.

Het klagen over de dierenarts is wettelijk geregeld in het veterinair tuchtrecht. Hiervoor is het nodig om een klacht in te dienen bij het Veterinair Tuchtcollege. Het functioneren van de dierenarts staat daarbij centraal.
Het is mogelijk om problemen bij de behandeling eerst te toetsen aan eerdere uitspraken .
Mogelijk dat er reeds eerdere en vergelijkbare situaties zijn geweest.

Het "juridisch perspectief van de dierenarts" wordt thans te koop aangeboden voor 29 euro, exclusief verzendkosten.

Juridisch perspectief

Onlangs is het boek "Juridisch perspectief van de dierenarts" verschenen. Het is een onmisbaar boek voor student en dierenarts. Het boek behandelt het tuchtrecht strafrecht en civiel recht betreffende de dierenarts. Opvallend is het materieel tuchtrecht als toetssteen voor de kwaliteit van diergeneeskundig handelenen en het formeel tuchtrecht voor wie te maken heeft met het indienen van een klacht.

Bij het civiel recht worden besproken; het leerstuk van de verborgen gebreken, beroepsgeheim, de behandelingsovereenkomst en de beroeps- en dier aansprakelijkheid.

Het ISBN nummer is 978-90-803406-0-2. Formaat ; gebonden genaaid, 17 x 24 cm, omvang circa 308 pagina's . De kosten bedragen 29 euro exclusief verzendkosten. Het boek is bij de uitgever te bestellen of bij de erkende boekhandel. E-mail: UITGEVER

Samenvatting van het Veterinair Tuchtrecht

De boeken " Samenvatting van het Veterinair Tuchtrecht " deel 1 en 2 geven een actueel en compleet beeld van het huidige klachtrecht en vormen een leidraad bij de behandeling van klachten. Deze boeken behandelen de uitspraken volgens de casuistiek. Veel materiele rechtsnormen die in deze uitspraken zijn verwoord zijn opgenomen in "Juridisch perspectief van de dierenarts". Na de start van het Veterinair Tuchtrecht in 1992 zijn deze twee boeken verschenen over het klachtrecht bij de dierenarts.
* In 1996 is deel I verschenen en in 1999 deel II verschenen met alle uitspraken van de tucht- en beroepscolleges. Deze boeken zijn door een royale index zeer toegankelijk. Beide boeken worden zolang de voorraad strekt voor de prijs van 9 en 15 euro per boek te koop aangeboden. Deze prijs is excl. verzendkosten.

Geiten Gezond

Het boek "Geiten gezond" is geschreven nadat zijn voorganger "Gezonde Geiten" al jaren uitverkocht was. Dit boek boek is geschreven naar nieuwste inzichten op het gebied van de geitenhouderij en geitenziekten. Het is voorzien van een index en vele aansprekende foto's. Thans is er een aanbieding en is het boek te verkrijgen voor 15 euro, excl verzendkosten.

 

PHONENDUS Uitgeverij en consultancy
Postbus 489
1380 AL Weesp
Tel.: 0294-254819
Fax.:0294-251023
E-mail: UITGEVER